Omdat visualisaties geweldig zijn hier een grafisch-geografische representatie van het politieke klimaat in Nederland. Afgezet tegen de landelijke uitkomsten (en gebaseerd op het systeem van de  stemwijzer) is per gemeente bekeken hoe zeer het lokale kiesgedrag afwijkt van het landelijk gemiddelde – meer uitleg over het gehanteerde systeem is wellicht handig. Eerste conclusies? Inwoners van de grote steden zijn te vinden aan de links-progressieve kant van het spectrum, Etten-Leur is voor verkiezingsuitslagen wat Haarlem is voor dialecten , en Urk had misschien wel een eiland moeten blijven.